Aktuality

DISTANČNÍ VÝUKA OD 12. DO 18. 4. 2021

10. 4. 2021Aktuality

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je ode dne 12. dubna 2021 omezen provoz středních škol a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve školách s výjimkou:
        1. individuální konzultace (pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník),
        2. konání závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,
        3. konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách,
        4. praktického výcviku v řízení motorových vozidel žáků v rámci jejich odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského                           oprávnění určených skupin součástí vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu nebo školního vzdělávacího programu.
Více informací naleznete zde: MZ – Mimořádné opatření
V tomto období tedy bude veškerá výuka (s výjimkou jízd v autoškole) probíhat pouze distanční formou.
V případě zájmu budou žákům v době jejich distanční výuky na základě dohody s jednotlivými pedagogy umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).
Praktická výuka jízd žáků v autoškole je povolena, ve výcvikovém vozidle je nutné použít respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Povoleny jsou také zkoušky k získání řidičského oprávnění.
Nově je také ve středních školách povinností žáků i zaměstnanců nosit respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.