Mechanik opravář motorových vozidel

učební obor

Výuka probíhá dle ŠVP 2368-H/001 Automechanik, který je k dispozici na sekretariátě školy. Každý student tohoto oboru získá zdarma
řidičské oprávnění skupiny B i C. Studium oboru je tříleté denní zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Uplatnění absolventa:

Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME). Při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel. Vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod. Podle profilace přípravy mohou získané odborné kompetence vytvářet předpoklady pro opravy osobních automobilů, nákladních automobilů a přívěsů a návěsů nebo motocyklů.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B i C.

Možnost dalšího vzdělání absolventů:

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru, Provozní technika, navazujícího na předešlou přípravu.