EU peníze školám

Školní projekt

Šablony 2017
V rámci projektu „EU peníze školám“ jsme v rámci šablony III/2 Inovace a zkvalitění výuky prostřednictvím ICT vytvořili následující sady vzdělávacích materiálů do níže uvedených předmětů:

Automobily
– Přední a zadní náprava; řízení; rozdělení vozidel
– Motory a vývoj

Český jazyk a literatura
– Švorecký, Kundera, Hrabal, Orwell, Seifert, Skácel, Lustig, Viewegh, Kerouac
– Němcová, Erben, Borovský, Mácha, Neruda, Sládek, Vrchlický, Bezruč, Jirásek

Ekologie
– Koloběh látek; společenstva; ekosystém; ochrana přírody

Elektrotechnika
– Ohmův zákon; měřící přístroje; magnetické pole

Fyzika

– Fyzikální veličiny, druhy pohybů, Newtonovy zákony

Karosářská technologie:
– Druhy karosérií, práce, opravy

Matematika:
– Intervaly, množiny, mocniny, odmocniny
– Rovnice, nerovnice, soustavy rovnic
– Lineární, kvadratické a mocninné funkce
– Analytická geometrie – vektory, přímka

Občanská nauka:
– Osobnost, rodina, etapy lidského života
– Stát, národ, demokracie, ústava ČR, politika, volby

Opravárenství a diagnostika:
– Základy zpracování materiálů, dokumentace vozidla

Strojnictví

– Spoje, závity, hřídele, ložiska, převody

Strojírenská technologie
– Vlastnosti materiálů; výroba železa, oceli, litiny; plastické hmoty; technická pryž; dřevo

Technické kreslení

– Technické výkresy, řezy, popisové pole, kótování, šroubové spoje, hřídele

Projekt ukončen dne 25. 4. 2014 schválením závěrečné monitorovací zprávy.

Vytvořené vzdělávací materiály jsou k dispozici na vyžádání na e-mailové adrese: veselsky@souauto.cz