Kurzy svařování

RB SOU autoopravárenské zajišťuje pro své žáky 2. ročníku oboru Karosář profesní kurzy svařování na odborném pracovišti Vítkovické střední průmyslové školy – svářečské školy. Kurzy jsou rozděleny do dvou částí na kurz Obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu ZK 135 1.1 v rozsahu 175 vyučovacích hodin a Zaškolení pro řezání kyslíkem ZK 311 – 2,1.1 v rozsahu 35 vyučovacích hodin, zahrnující ( BOZP, nauku o materiálech, provádění různých typů svarů v polohách PA, PB, PF ) zakončených teoretickou zkouškou, testem a praktickou zkouškou.

Držitel osvědčení (průkazu) je oprávněn svařovat obloukovým svařováním tavící se elektrodou v aktivním plynu zařízení z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujících předehřev, v poloze vodorovné shora a svisle nahoru, která nevyžadují vyšší kvalifikaci podle ČSN EN 287, ČSN EN ISO nebo ČSN EN ISO 14732.