Přijímací řízení

Učební obory:

 • Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01
 • Autoelektrikář 26-57-H/01
 • Karosář 23-55-H/02
 • Řidič kamionové dopravy – zkrácené studium 18 měsíců
  • Výuka probíhá dle ŠVP 23-68-H/01

Studijní obory:

 • Provozní technika 23-43-L/51 (nástavbový obor, denní/dálkové studium)

Co získají naši studenti:

 • Mechanik opravář – ZDARMA získá řidičský průkaz skupiny B a C
 • Řidič kamionové dopravy – ZDARMA získá řidičské oprávnění skupiny C + E, popř. Profesní průkaz
 • Autoelektrikář – ZDARMA získá řidičský průkaz skupiny B
 • Karosář – ZDARMA získá řidičský průkaz skupiny B, dále pak svářečský a soustružnický kurz

Kritéria přijetí do tříletého učebního oboru:

 • Správné a úplné vyplnění přihlášky ke vzdělávání a doložení všech požadovaných příloh v elektronickém systému DIPSY
 • Požadované přílohy v 1. a 2. kole přijímacího řízení:

           1. Vyplněný lékařský posudek – odkaz ZDE

            Informace pro lékaře k potvrzování zdravotního stavu na přihlášce ZDE

           2. Vysvědčení z posledních dvou ročníků ukončeného studia

 • V dalších kolech přijímacího řízení rozhoduje o přijetí ředitel školy
 • Zájem o automobilismus a zvolený obor
 • Obory jsou vhodné pro chlapce

 

Kritéria přijetí do oboru – Řidič kamionové dopravy

 • Správné a úplné vyplnění přihlášky ke vzdělávání a doložení všech požadovaných příloh v elektronickém systému DIPSY
 • Libovolný výuční list nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Řidičské oprávnění skupiny B
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti – odkaz ZDE

Informace pro lékaře k potvrzování zdravotního stavu na přihlášce ZDE

 

Kritéria přijetí do nástavbového studijního oboru:

 • Správné a úplné vyplnění přihlášky ke vzdělávání a doložení všech požadovaných příloh v elektronickém systému DIPSY
 • Předchozí studium strojírenského oboru
 • Požadované přílohy v 1. a 2. kole přijímacího řízení:
  • Vysvědčení z 1. pololetí 3. ročníku strojírenského učebního oboru
 • Zájem o automobilismus a zvolený obor
 • Obory jsou vhodné pro chlapce

 

Počet přijímaných uchazečů dle oborů:

 • Mechanik opravář motorových vozidel – 40 žáků
 • Řidič kamionové dopravy – zkrácené studium 18 měsíců
  • minimálně 12 žáků
 • Autoelektrikář – 12 žáků
 • Karosář – 12 žáků
 • Provozní technika
  • denní studium minimálně 15 žáků, maximální kapacita 32 žáků
  • dálkové studium minimálně 12 žáků

Průběh přijímacího řízení:

Milí uchazeči,

vážíme si Vašeho zájmu o naši školu.

Přijímací řízení prochází v tomto roce velkými změnami. Veškeré potřebné informace naleznete na webových stránkách https://www.prihlaskynastredni.cz/