Informace o škole

  Název školy:

  RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, s.r.o.

  Identifikátor zařízení (IZO): 600 017 761

  Adresa:
  ZENGROVA 38, OSTRAVA-VÍTKOVICE

  703 00 OSTRAVA

  Právní forma:
  Společnost s ručením omezeným

  IČ: 25364103
  DIČ: CZ25364103

  Zřizovatel:
  Ing. Iveta Trtíková

  Typ zřizovatele:
  Privátní sektor

  Živnosti zapsány v živnostenském rejstříku Živnostenským úřadem města Ostrava

  Kontakt:
  telefon: 596 614 376 (spojovatelka)
  e-mail:  rbsou@souauto.cz

  ČÍSLO BANK. ÚČTU  – SLOUŽÍ K ÚHRADĚ ŠKOLNÉHO, ZAHRANIČNÍCH EXKURZÍ, ADAPTAČNÍCH KURZŮ APOD.

  19-8133850267 / 0100

  VARIABILNÍ SYMBOL JE RODNÉ ČÍSLO ŽÁKA – pro jasnou identifikaci platby. Do textu pro příjemce prosím uveďte, o jakou akci se jedná (např.: ,,školné, zájezd Německo,,)

  Historie školy

  Bohatá historie této školy začala v roce 1964 vznikem učňovského střediska Severomoravského autodružstva Ostrava.

  V roce 1983 bylo toto učňovské středisko z vůle státních orgánů sloučeno
  s učňovským střediskem DPMO v nový subjekt Střední odborné učiliště dopravní. V této podobě vydrželo do roku 1990, kdy se původní část učňovského střediska Severomoravského autodružstva odtrhla a nově začala fungovat pod názvem SOU Autodružstvo Profes.

  Dalším vývojem se vytvořila finální podoba, soukromá škola, SOU autoopravárenské, u kterého se v průběhu dvou let změnil název a právní subjekt, od roku 1997 tady máme RB SOU autoopravárenské, s.r.o, školu, která na podzim roku 2015 oslavila 20. výročí své privátní existence.
  V letech 1995-1996 škola sídlila na Frýdecké 553 v Ostravě-Kunčicích,
  v letech 1997-2000 na Vratimovské 681 v Ostravě–Kunčicích, od roku 2000 je to budova na Zengrové 38 v Ostravě-Vítkovicích.

  Na křižovatce ulic Zengrova a Ocelářská v Ostravě-Vítkovicích stojí zrekonstruovaný objekt patřící firmě Bernold.

  Tato budova, jejíž příběh se začal odvíjet kolem roku 1916, kdy byla sídlem České obecné školy císaře Františka Josefa, dnes ve svých útrobách skrývá RB SOU autoopravárenské, s.r.o, učiliště úzce specializované na výuku autoopravárenských profesí.

   Charakteristika školy

   V budově na Zengrově ulici probíhá teoretické vyučování a praktické vyučování prvních ročníků.

   Na třech patrech najdete moderně zrekonstruovaný interiér, účelně zařízené třídy, počítačovou učebnu, jazykovou učebnu,vše vybavené nejmodernější audiovizuální technikou, tělocvičnu, posilovnu i vlastní bufet.

   Praktická výuka prvních ročníků se odehrává ve skvěle vybavených dílnách, ve kterých se na svou budoucí profesi připravují automechanici, autoelektrikáři a karosáři. Dílny praktického výcviku jsou takovým miniautoservisem, ve kterém najdete hned několik výukových vozidel. Studentům druhých a třetích ročníků odbornou praxi zajišťují vybrané, nadstandardně vybavené autoopravny v Ostravě a okolí. Studenti pracují pod dohledem zkušených profesionálů, pravidelný kontakt s běžným pracovním procesem, nejmodernější technikou a kvalitními odborníky autoopraven dává po absolvování výuky ty nejlepší předpoklady dobře se uplatnit v praxi a po čase třeba i ve vlastní firmě.

   Cílem RB SOU autoopravárenského je vychovat nejen solidně připraveného a přemýšlejícího odborníka, o kterého bude v autoopravnách stále velký zájem, ale všestranně připraveného člověka s kulturním a všeobecným přehledem, který si uvědomuje nutnost jazykového vzdělávání. Jednou z cest, které velmi ovlivňují názor, mladých lidí, jsou pobyty v zahraničí, které učiliště pravidelně pořádá. V poslední době byli chlapci nadšení děním v automobilce Peugeot v Paříži, ve firmě OPEL v německém Rüsselsheimu, v automobilce BMW v Dingolfingenu u Mnichova, ve Fiatu v blízkém Polsku. Velmi nadšeně se vždy vrací ze sportovních pobytů u moře, několikrát z chorvatské Trpaně, naposledy z italského Cesenatica…

   Život na učilišti dopolední výukou opravdu zdaleka nekončí. Žáci nemusí svůj volný čas trávit na ulici. Naše škola jim nabízí velmi lákavou alternativu k jistě snazšímu nicnedělání. Víkendové výlety, různé adrenalinové pobyty, nejrůznější zájmové kroužky – počítačový, karosářský, renovace veteránů, klub elektrikářů, velmi populární jsou samozřejmě ty sportovní – volejbal, florbal, sálová kopaná, stolní tenis, naši žáci velmi rádi tráví čas v místní posilovně. Tělocvična žije i ve večerních hodinách, kdy její pronájem využívá široká veřejnost.

    Úspěšní studenti

    Jan Dimitrov, Dominik Lazecký, Ondra Vnenčák, Jakub Nábělek

    H2AC TEAM

    V roce 2017 jsme se opět zúčastnili soutěže Hydrogen Horizon Automotive Challenge, RC modelů aut s kombinovaným pohonem složeným z akumulátoru a vodíkových palivových článků. Základem soutěže byla teoretická část, jejíž cílem bylo studium alternativních pohonů spojených s fyzikálními pokusy s Horizon Energy Boxem. Získané poznatky bylo nutno uplatnit do vypracování a přebudování modelu autíčka s elektrickým pohonem na model doplněný vodíkovým generátorem. Fyzikální a chemické vzdělávání se takto

    Číst více

    rozšířilo o nové teoretické i praktické poznatky ve vědních oborech současné světové automobilové problematiky. Výstupem celé soutěže je vytrvalostní závod RC modelu, videoprezentace týmu a závěrečná zpráva přípravy a realizace soutěžních podmínek. Vlastní závod soutěže se uskutečnil v Praze ve dnech 7. 4. – 8. 4.2017, ve vestibulu Stavební katedry ČVUT, vysokoškolského prostředí Kampusu Dejvice. Součástí přípravy závodu byly exkurze na fakultách školy jako smysluplné motivace ke studiu na vysokých školách. První soutěžní den probíhaly exkurze, sestavení týmového stánku, trénink a kvalifikace na hlavní závod. Druhý den proběhl hlavní závod od 9 do 15 hodin, tedy 6 hodin nepřetržité vytrvalostní jízdy, při které lze použít maximálně 4 kusy elektrických akumulátorů a max. 20 ks Hydrostik akumulátorů pro kombinovaný pohon autíček. Náš tým s názvem Dilam měl startovní číslo 28 a sestavené autíčko modelu Audi R8. V konečném pořadí se náš model, řízený střídavě Janem Dimitrovem a Dominikem Lazeckým, dopracoval do cíle po 607 ujetých kolech na krásném osmém místě. Závod odstartovalo 19 týmů, z nichž několik týmů závod nedojelo. Na celkově výborném umístění měli zásluhu i další členové týmu – mechanici Ondra Vnenčák a Jakub Nábělek. Celý tým vedl učitel Bc. Zdeněk Alčer. Závěrem slova generálního ředitele Horizon Education Group Timo Lukkarinena: „Vzdělávání ve vědních oborech se do budoucna neobejde bez praktické výuky postavené na řešení konkrétních problémů.“

    GALERIE – Hydrogen Horizon Automotive Challenge

    Daniel Matějný

    Student oboru Karosář

    16. ročníku mezinárodní soutěže žáků středních škol ve svařování, se zúčastnili studenti z České republiky, Slovenska a Německa. Mladí svářeči změřili své dovednosti ve svařování obalovanou elektrodou, plamenem, v ochranné atmosféře a svařování nerezí. Soutěž probíhala dle nových pravidel a jednalo se o otevřenou Mezinárodní praktickou soutěž a Národní soutěž, kde se sčítaly body za praktickou a teoretickou část. Daniel soutěžil v metodě 135 (svařování v ochranné atmosféře). Jednalo se o metodu, která měla nejvíce soutěžících (52). V této nabité konkurenci skončil na vynikajícím druhém místě v mezinárodní soutěži. Jedná se o historicky nejlepší výsledek našeho žáka za dobu, kdy se dané soutěže účastníme. Daniel tak navázal na své výborné výsledky krajské a celostátní soutěže Karosář Junior 2012.

    René Polach

    Student oboru Mechanik opravář motorových vozidel

    Nejúspěšnějším absolventem učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel na RB SOU autoopravárenském byl v roce 2016 student René Polach. V odborné soutěži Automechanik Junior 2016 vybojoval v krajském kole skvělé 2. místo, kterým se nominoval do celostátního finále v Mladé Boleslavi, ve kterém se umístil na vynikajícím 3. místě. Díky těmto úspěchům a splnění dalších kritérií byl navržen na ocenění Mladý řemeslník roku 2016, které uděluje Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Komise Reného Polacha navrhla na ocenění, které převzal 4. října 2016 v Senátu Parlamentu České republiky.

    GALERIE – Ocenění Mladý řemeslník 2016