3D laserová geometrie podvozku

    Nejmodernější typ měření geometrie podvozku umožňuje pomocí 3D snímání vozidla v reálném čase porovnávat naměřené hodnoty s výrobními a pozorovat změny na monitoru při seřizování těchto hodnot. Další výhodou tohoto přístroje je reálné proměření postavení náprav a karosérie, čímž se přesně zjistí i sebemenší odchylka od výrobních hodnot a tím deformace po nehodě.

    CENÍK

    Celkové měření                                             400,- Kč

    Další práce (uvolnění matic, čepů,…)        300,- Kč/hod