Projekt PRAXIS

Školní projekt

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 1. Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

RB SOU autoopravárenské s.r.o. je partnerem projektu „PRAXIS“, r. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0066. Projekt je realizován v období od září 2014 do července 2015 ve spolupráci šesti partnerských středních škol:

Příjemce: VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s., Petrovice u Karviné
Partner č. 1: SOU DAKOL, s.r.o., Petrovce u Karviné
Partner č. 2: Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o.
Partner č. 3: Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o., Horní Benešov
Partner č. 4: Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.
Partner č. 5: RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, s.r.o., Ostrava

Projekt PRAXIS je zaměřen na podporu realizace praktického vyučování a vytvoření studentských minipodniků na šesti středních školách v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve spolupráci s aktéry na trhu práce. V rámci realizace praktického vyučování budou žáci zpracovávat praktické i teoretické úkoly na základě reálných potřeb zaměstnavatelů a rozvíjet si kompetence spojené s výkonem své budoucí profese (cca 170 žáků). Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků na zapojených SŠ pak bude podpořeno prostřednictvím studentských minipodniků (cca 106 žáků). V této oblasti se projekt zaměří také na odbornou přípravu pedagogických pracovníků středních škol zapojených v partnerství projektu (20 osob).

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekt byl ukončen schválením závěrečné monitorovací zprávy.
PRAXIS – šablona titulní strany pro studenty