Ve dnech 20. 9. – 24. 9. 2021 a 11. 10. – 15. 10. 2021 se žáci RB SOU zúčastnili adaptačního pobytu ve Vyšní Lhotě, který sloužil ke stmelení kolektivů po distanční výuce, která byla nařízena kvůli nemoci Covid-19.