Autoelektrikář

učební obor

Každý student tohoto oboru získá zdarma řidičské oprávnění skupiny B. Studium oboru je tříleté denní zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Uplatnění absolventa:

Absolventi naleznou uplatnění v povolání autoelektrikář. Získané kompetence umožní absolventům pracovat v různých opravárenských provozech, autoservisech, ve stanicích technických kontrol a stanicích měření emisí, při provádění montáží, demontáží, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel, při obsluze diagnostických zařízení, apod.

Odborné kompetence:

  • Používat při kontrole činnosti jednotlivých částí silničních motorových vozidel různé druhy technické dokumentace (a to i v elektronické podobě).
  • Obsluhovat měřicí, diagnostická a testovací zařízení pro kontrolu systémů silničních motorových vozidel a jejich částí.
  • Provádět opravy, demontáž a montáž, výměny, nastavení a seřízení elektrických a elektronických zařízení silničních motorových vozidel.
  • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
  • Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb.
  • Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.