Karosář

učební obor

Každý student tohoto oboru získá zdarma řidičské oprávnění skupiny B, dále pak svářečský a soustružnický průkaz. 
Studium oboru je tříleté denní zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Uplatnění absolventa:

Absolventi naleznou uplatnění v povolání karosář především při opravách karosérií a skříní vozidel a jejich mechanizmů, montáži jejich příslušenství a vybavení, seřizování poloh jejich pohyblivých částí, zasklívání oken, drobných opravách lakování karosérií a nátěrů spodků vozidel. Uplatní se také při výrobě karosérií a skříní a při jejich ošetřování. Součástí vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 135 W01, ZK 311 W01, ZK 31, 32-S-1,2,3.

Možnost dalšího vzdělání absolventů:

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru, Provozní technika, navazujícího na předešlou přípravu.