Aktuality

Opravné závěrečné zkoušky

2. 9. 2020Aktuality

Závěrečné zkoušky 

2019/2020

Organizační zajištění Jednotného zadání závěrečných zkoušek

Náhradní a opravný termín září 2020

v souladu se zákonem č. 561/2004 sb. a vyhláškou MŠMT ČR č.47/2005

Organizace opravných ZZ 2019-2020
září 2020

Písemná zkouška    21.9.2020 7:50 hod. PC učebna
Praktická zkouška  24.9.2020 6:50 hod. školní dílny – Ka
Praktická zkouška  23.9.2020 6:50 hod. školní dílny – Ka
Praktická zkouška  24.9.2020 7:50 hod. školní dílny – M
Ústní zkouška         25.9.2020 7:55 hod. učebna č. 305 – Ka, M

Písemná zkouška:

    – Zasedací pořádek a zadání – Bc. Zdeněk Alčer
    – Dozory dle rozpisu / příloha – Mgr. Pavel Cnota
    – Dodržovat pravidla písemné ZZ dle pokynů

 

Opravy písemných prací:

Automechanik – Ing. Bc.Tomáš Miklovič, Bc. Zdeněk Alčer
Karosář – Mgr. Zdeněk Chyba

 

Praktická zkouška:

Automechanik – OUV Ing. Bc.Tomáš Miklovič, Mgr. Pavel Cnota, Mgr. Zdeněk Chyba, Mgr.
Svatopluk Daniš, Bc. Zdeněk Alčer, Ladislav Krompolc, Jaroslav Grygerek

Karosář – OUV Ladislav Hampl

 

Ústní zkouška:

Zkoušející učitelé:

Automechanik – Ing. Bc. Tomáš Miklovič
Karosář – Mgr. Zdeněk Chyba

 

Zkoušející učitelé:

Automechanik – Ing. Bc. Tomáš Miklovič
Karosář – Mgr. Zdeněk Chyba

 

Organizaci po administrativní stránce zajišťuje Mgr. Pavel Cnota a sekretariát školy.