Aktuality

Prezenční výuka závěrečných ročníků a praktická výuka od 25.11.2020

23. 11. 2020Aktuality

Na základě rozhodnutí vlády bude od středy 25.11.2020 obnovena veškerá praktická výuka žáků školy a prezenční výuka žáků závěrečných ročníků.

Odborný výcvik a praktická výuka bude probíhat dle rozvrhu včetně odborných praxí ve firmách, praktických jízd v autoškole (dle plánu jízd, prioritně u závěrečných ročníků), svářecích kurzů.

Prezenční teoretická výuka bude od 25.11.2020 probíhat u závěrečných ročníků učebních i studijních oborů dle rozvrhu, který je k dispozici v informačním systému Bakaláři. Pouze výuka tělesné výchovy je stále zakázaná. V těchto hodinách probíhá příprava k závěrečným a maturitním zkouškám.

Teoretická výuka žáků ostatních ročníků bude nadále probíhat distanční formou, ale v případě zájmu budou žákům na základě dohody s jednotlivými pedagogy umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).
Pro žáky na distanční výuce i nadále platí možnost kontaktovat učitele školními e-maily, které jsou zveřejněny na webových stránkách – https://www.souauto.cz/kontakty-2/

Hygienické opatření k výuce:

  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na studijní oddělení, tel. 596 614 376 – v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin.