Brána do světa cizích jazyků

Školní projekt

Naše škola se zapojila do projektu, díky kterému se naši studenti a pedagogové mohou vzdělávat v jazyce anglickém.

1. část veřejné zakázky – část A – Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání 10 pracovních dnů pro učitele/ky střední školy.

2. část veřejné zakázky – část B – Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání 7 kalendářních dnů (v hostitelských rodinách). Žáci za pobyt absolvují jazykovou výuku a seznámí se s významnými reáliemi Londýna.