Digitalizujeme školu

Školní projekt

Prosinec 2022

Ve spolupráci s MŠMT jsme pořídili mobilní digitální technologie, které budou zapůjčeny žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. Účelem je přispět k prevenci digitální propasti snížením nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi.

Leták MŠMT – Digitalizujeme školu