Game4Industry

Školní projekt

Naše škola se zapojila do projektu Game4Industry, kde budou naši studenti spolupracovat s firmou AHRA a MOBIS.
Termín realizace:
 leden – červen 2016

Zapojení studenti:

 • Bača René
 • Kadúch Marian
 • Kopec Radim
 • Líbař Daniel
 • Slánička Jan
 • Tvarožek Lukáš
 • Urbanec Pavel

Školní koordinátorka: Mgr. Michaela Šamajová
Cíle projektu:

 • Získat a upoutat pozornost na danou organizaci jako klíčového zaměstnavatele v regionu žákům ZŠ a SŠ MSKraje.
 • Prezentovat daného zaměstnavatele očima a ústy samotných studentů – fiktivně vzniklých na jejich školách.
 • Přivést žáky k porozumění jednotlivých profesí u daného zaměstnavatele a atraktivně je představovat široké veřejnosti včetně žáků a rodičů.
 • Naučit se vést přijímací rozhovor na skutečné pracovní pozice.
 • Získat u studentů zájem o technické vzdělávání a uplatnění u daného zaměstnavatele.
 • Vnímat zaměstnavatele jako perspektivního a přitažlivého zaměstnavatele v regionu.
 • Budovat pozitivní vztah nejen se studenty, ale i s rodiči a školami.
 • Podporovat technické vzdělávání.
 • Stavět partnerství se školami nejen v rovině sponzorské, ale především prezentovat daného zaměstnavatele jako pozitivního ovlivňovatele žáků a studentů v jejich procesu uplatňování se v pracovním a dalším studijním životě a ucházet se o práci právě u tohoto zaměstnavatele.

 

Křestní list