Projekt ERASMUS – Maďarsko

Školní projekt

Naše škola se účastnila v programu ERAMUS + KA1 akci mobilit financovaného Evropskou unii
pod číslem projektu 2018-1-CZ01-KA102-047282.

Naše škola se účastnila mezinárodního projektu v rámci školního vzdělávání – Programu Erasmus v Maďarsku. Dvacítka vybraných žáků naší školy odjela do hlavního města Budapešť, kde se po dobu třech týdnů věnovali odborné přípravě v rámci vzdělávání. Pro všechny účastníky byl tento Program velice přínosný. Žáci si vyzkoušeli práci na specializovaných pracovištích a museli se popasovat i s jazykovou bariérou. Během pobytu žáci získali cenné a užitečné zkušenosti, navázali nová přátelství a do budoucna získali lepší představu o tom, čemu se chtějí věnovat v budoucnu.
FOTOGALERIE
Video o projektu
Rozhovor se Simonem Gomolou

VIDEO O PROJEKTU

ROZHOVOR SE SIMONEM GOMOLOU

FOTOGALERIE