Operační program Jan Amos Komenský – Šablony I.

Školní projekt

Duben 2023 – Červen 2025

Na základě výzvy MŠMT jsme se zapojili do Operačního programu Jan Amos Komenský – Šablony pro SŠ a VOŠ.

Účelem je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systému vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Naše škola si z nabídky Šablon vybrala:

Kariérový poradce SŠ

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ

Inovativní vzdělávání žáků SŠ

Šablony I OP JAK – RB SOU autoopravárenské