Šablony 2017

Školní projekt

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006145
Název projektu: Šablony 2017

Cílem projektu je personální posílení o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, šk. kariérového poradce, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, stáže pedagogů u zaměstnavatelů a podpora žáků ohrožených šk. neúspěchem.
Plakát