Start profesní kariéry u zaměstnavatelů
v Moravskoslezském kraji

Školní projekt

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/16_055/0005651
Název projektu: Start profesní kariéry u zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji

Naše škola se stala partnerem realizátora projektu Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., RPIC-Vip s.r.o. a Úřadu práce ČR.

Jsme partnery projektu Start profesní kariéry u zaměstnavatelů v MS kraji CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005651