Aktuality

PROVOZ ŠKOLY OD 19. DO 25. 4. 2021 A TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

18. 4. 2021Aktuality

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je ode dne 19. dubna 2021 omezen provoz středních škol a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve školách s výjimkou:

  1. skupinové konzultace žáků posledních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině,
  2. individuální konzultace (pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník),
  3. konání závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,
  4. konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách,
  5. praktického výcviku v řízení motorových vozidel žáků v rámci jejich odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského oprávnění určených skupin součástí vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu nebo školního vzdělávacího programu.

Více informací naleznete zde: Mimořádné opatření k omezení provozu škol od 19.4.2021

V tomto období tedy bude nadále většina výuky probíhat distanční formou.

V případě zájmu budou žákům v době jejich distanční výuky na základě dohody s jednotlivými pedagogy umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Praktická výuka jízd žáků v autoškole je povolena, ve výcvikovém vozidle je nutné použít respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, zkoušky k získání řidičského oprávnění jsou také povoleny. Na všech středních školách je povinností žáků i zaměstnanců nosit respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Od 19. 4. 2021 bude nově možné realizovat skupinové konzultace žáků posledních ročníků v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině. Účast na skupinových konzultacích je pro žáky dobrovolná.

Od 26. 4. 2021 lze předpokládat obnovení veškeré praktické výuky žáků, které by mělo být podmíněno testováním žáků i zaměstnanců 2x týdně antigenními testy. Výjimku budou mít žáci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní. V tomto případě bude nutné doložit písemné (papírové) potvrzení.

Testování žáků

Harmonogram nástupu jednotlivých skupin na praktickou výuku zveřejníme ihned po obdržení oficiálních informací z MŠMT o termínu nástupu. Bude nutné testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2. Toto testování bude probíhat 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek, případně při prvním vstupu žáka do školy v průběhu týdne. Výjimku z testování mají jen žáci, kteří se v daném dni účastní pouze individuálních praktických jízd v autoškole.

Žáci, kteří vykazují příznaky infekční respirační choroby nebo mají zvýšenou teplotu, by měli zůstat doma a kontaktovat svého praktického lékaře.

Testovat se dále nemusí žáci, kteří doloží potvrzení, že prodělali COVID-19 a od pozitivního testu neuplynula doba delší než 90 dní nebo žáci, kteří předloží certifikát o očkování proti COVID-19 a od posledního dávky očkování uplynulo nejméně 14 dní anebo žáci, kteří doloží negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, které nejsou starší 48 hodin a byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb. Ve všech případech je nutné doložit písemné (papírové) potvrzení, které bude založeno v osobním spisu žáka.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, pomocí neinvazivních Singclean testů. Celkový čas testování je cca 20 minut. Pokud bude žák negativní, pokračuje do výuky. V případě pozitivního testu se žák vrací domů a následně musí kontaktovat ošetřujícího praktického lékaře, který mu vystaví žádanku na RT-PCR test.

U nezletilých žáků bude pro samostatný odchod ze školy nutné doložit podepsaný souhlas zákonného zástupce.

Vzor souhlasu naleznete zde: Souhlas s odchodem nezletilého žáka

Více informací o testování žáků naleznete zde: https://testovani.edu.cz/pro-rodice