Provozní technika

nástavbový obor zakončený maturitní zkouškou

Provozní technika je nástavbový obor zakončený maturitní zkouškou. Tento obor je nabízen v denní dvouleté formě a tříleté dálkové formě.

Vstupní předpoklady:

Úspěšné vykonání závěrečné zkoušky ve tříletém strojírenském učebním oboru (kromě oboru 23-61-H/001), popřípadě obsahově příbuzných oborů – příbuznost posoudí ředitel školy

Uplatnění absolventa:

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent studijního oboru připraven vykonávat náročné pracovní činnosti dělnických povolání v průmyslu, službách, i ve sféře soukromého podnikání. Studijní obor provozní technika připravuje zejména pro dělnická povolání, absolventi se mohou uplatnit i v nižší a střední technické funkci:

 • servisní technik
 • vedoucí provozu
 • technik dispečer
 • technik technolog
 • technik normovač
 • technik kontrolor jakosti
 • technik konstruktér
 • technik projektant
 • technik technický manažer provozu
 • technik investic a engineeringu

Absolventi se mohou uplatnit také v některých příbuzných dělnických povoláních, jako jsou:

 • mechanik
 • provozní mechanik apod.

Možnost dalšího vzdělání absolventů:

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o přijetí na vysokou školu.