Aktuality

Zahájení školního roku

30. 8. 2020Aktuality

Zahájení školního roku proběhne v úterý 1.9. od 8 hod. formou třídnických hodin v učebnách dle rozpisu, který bude vyvěšen při vstupu do školy i v prostorách šaten.

Zahájení se týká tříd M2, MK2, M3, MK3 a PT1, PT2

Prosíme všechny studenty, aby si přinesli klíče od šatních skříněk.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy provede každý důkladnou hygienu rukou teplou vodou a mýdlem v dávkovači, případně provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Během pobytu v prostorách školy dodržujte, prosím všechna platná aktuální nařízení vydaná Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství.