ORGANIZACE ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 DNE 1.9.2021

Vážení rodiče, milí žáci a studenti,na začátku nového školního roku Vás chceme všechny přivítat a popřát hodně úspěchů.Doufáme, že vše proběhne bez komplikací a za vzájemné spolupráce, tolerance a pochopení. První ročníky ME1, MK1            11:00 Hotel Imperial...