Informace pro žáky závěrečných ročníků

Na základě opatření obecné povahy MŠMT ČR dochází ke změnám v organizaci maturitních a závěrečných zkoušek pro žáky závěrečných ročníků. Níže pro přehlednost uvádíme pouze ty nejvýznamnější změny v jednotlivých oblastech: Maturitní zkoušky k maturitní zkoušce...