Roušky povinné i ve výuce

Od čvtrtka 18.9. jsou roušky povinné i během výuky! Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci jsou roušky povinné od 10.9. uvnitř budov v celé České republice. Povinnost nosit roušky v budovách škol, školských zařízení a budov vysokých škol se...

Povinné roušky ve školách

Od čvtrtka 10.9.2020 jsou roušky opět povinné ve všech společných prostorách školy!  Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10.9. uvnitř budov v celé České republice. Povinnost nosit roušky v budovách škol, školských...

Opravné závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky  2019/2020 Organizační zajištění Jednotného zadání závěrečných zkoušek Náhradní a opravný termín září 2020 v souladu se zákonem č. 561/2004 sb. a vyhláškou MŠMT ČR č.47/2005 Organizace opravných ZZ 2019-2020 září 2020 Písemná zkouška    21.9.2020...