Aktuality

Informace pro žáky závěrečných ročníků

9. 2. 2021Aktuality

Na základě opatření obecné povahy MŠMT ČR dochází ke změnám v organizaci maturitních a závěrečných zkoušek pro žáky závěrečných ročníků. Níže pro přehlednost uvádíme pouze ty nejvýznamnější změny v jednotlivých oblastech:

Maturitní zkoušky

 • k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021
 • těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat opravnou komisionální zkoušku do 12. března 2021
 • konkrétní informace a termíny opravných komisionálních zkoušek budou sděleny dne 1. března 2021 dle vyvíjející se situace nástupu maturitních ročníku do školy
 • didaktické testy proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech ve dnech 3. – 5. května 2021 a prodlouží se časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut
 • písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky, v profilové části maturitní zkoušky se tedy bude z jazyků konat pouze ústní zkouška
 • konkrétní informace k maturitním zkouškám budou na webu školy zveřejněny do 15. února 2021

Závěrečné zkoušky

 • k závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí školního roku 2020/2021
 • těm žákům, kteří byli z některého předmětu v 1. pololetí hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat opravnou komisionální zkoušku do 31. března 2021
 • konkrétní informace a termíny opravných komisionálních zkoušek budou sděleny dne 1. března 2021 dle vyvíjející se situace nástupu závěrečných ročníků do školy
 • závěrečné zkoušky se budou skládat pouze ze dvou dílčích zkoušek – praktická a ústní zkouška
 • písemná část závěrečných zkoušek tedy neproběhne
 • jednotlivé části závěrečných zkoušek proběhnou v původně plánovaných termínech, pořadí jednotlivých zkoušek určí ředitel školy
 • konkrétní informace k závěrečným zkouškám budou na webu školy zveřejněny do 15. března 2021

 

Více informací naleznete zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-detaily-k-maturitam-a-zaverecnym-zkouskam