Dne 13. 6. 2023 se všichni žáci RB SOU zúčastnili akce BESIP v prostorách školy v rámci Projektového dne – inovativní vzdělávání.

Žáci v předem určených učebnách, které byly rozděleny do čtyř přednáškových oblastí, se zabývali prací Policie ČR, činností Hasičského sboru ČR, pravidly silničního provozu na pozemních komunikacích a řešením úrazových a pojistných událostí v občanském životě.