Dne 20. 6. 2023 byl pro žáky připraven projekt v rámci inovativního vzdělávání s názvem ,,Dámou i pánem v každé době“.

Cílem této akce bylo prohloubit učivo z občanské nauky – společenská etiketa a také učivo z českého jazyka – verbální a neverbální komunikace mezi lidmi.