Dne 31. 5. 2023 se žáci RB SOU zúčastnili výchovně vzdělávací akce v rámci inovativního vzdělávání v technologii, kterou pořádala Fajna Dilna.

Žáci prováděli své zadané činnosti dle instrukcí zkušených lektorů v oboru. Všechny činnosti byly navrženy v rámci návaznosti na předmět karosářská technologie, tematický blok ,,Práce s materiály – kov, plast, sklo“.