Aktuality

OBNOVENÍ VEŠKERÉ TEORETICKÉ VÝUKY OD 26. 5. 2021

20. 5. 2021Aktuality

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví účinného od 24. května 2021 je od tohoto data obnovena veškerá teoretická i praktická výuka na středních školách.

Více informací naleznete zde: Mimořádné opatření o omezení provozu škol od 24.5.2021

MŠMT v letošním školním roce stanovilo termíny konání společné části maturitní zkoušky formou didaktických testů na období 24. a 25. května 2021, z tohoto důvodu není možné realizovat teoretickou výuku prezenční formou.

Ředitel školy upravuje výuku takto:

Pondělí 24. 5. 2021          7:00         Příchod studentů PT2 k testování.

Dostaví se všichni studenti k testování. Poté ředitelem školy budou všem sděleny informace o průběhu společné části maturitní zkoušky, která probíhá od 8:00.

Pondělí 24. 5. 2021           7:00         Testování třídy MK1.

Pondělí 24. 5. 2021           7:30         Testování tříd M2 a MK2.

Pondělí 24. 5. 2021           8:00         Testování tříd M3 a MK3.

Pondělí 24. 5. 2021           9:00         Testování tříd PT1 a ME1.

  1. 5. a 25. 5. 2021 Teoretická výuka odpadá všem žákům z důvodu konání maturitních zkoušek.

Veškerá teoretická výuka bude tedy obnovena od středy 26. května 2021.

Výuka bude probíhat dle aktuálního rozvrhu, je tedy nutné průběžně sledovat změny rozvrhu v Bakalářích.

Klasifikační porada pro uzavření klasifikace tříd M3 a MK3 proběhne 28. května 2021.

Organizace praktické výuky včetně testování žáků zůstává nezměněna.

Ve všech středních školách je povinností zaměstnanců i žáků nosit respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, což platí i pro jízdy v autoškole a praxi ve firmách.

Preventivní antigenní testování se provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Žáci, kteří vykazují příznaky infekční respirační choroby nebo mají zvýšenou teplotu, by měli zůstat doma a kontaktovat svého praktického lékaře.

Testovat se nemusí žáci, kteří doloží potvrzení, že prodělali COVID-19 a od pozitivního testu neuplynula doba delší než 180 dní nebo žáci, kteří předloží certifikát o očkování proti COVID-19 a od posledního dávky očkování uplynulo nejméně 14 dní anebo žáci, kteří doloží negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, které nejsou starší 48 hodin a byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb. Ve všech případech je nutné doložit písemné (papírové) potvrzení, které bude založeno v osobním spisu žáka.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, pomocí neinvazivních testů. Celkový čas testování je cca 25 minut. Pokud bude žák negativní, pokračuje do výuky. V případě pozitivního testu se žák vrací domů a následně musí kontaktovat ošetřujícího praktického lékaře, který mu vystaví žádanku na RT-PCR test. U nezletilých žáků bude pro samostatný odchod ze školy nutné doložit podepsaný souhlas zákonného zástupce, vzor souhlasu naleznete zde: Souhlas s odchodem nezletilého žáka

Více informací o testování žáků naleznete zde: https://testovani.edu.cz/pro-rodice