Aktuality

OBNOVENÍ VEŠKERÉ PRAKTICKÉ VÝUKY OD 26. 4. 2021 A TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

22. 4. 2021Aktuality

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je ode dne 26. dubna 2021 omezen provoz středních škol a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve školách s výjimkou:

  1. praktického vyučování a praktické přípravy žáků,
  2. individuální konzultace (pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník),
  3. skupinové konzultace žáků posledních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině,
  4. konání závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,
  5. konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách.

Více informací naleznete zde: Mimořádné opatření k provozu škol od 26.4.2021

Od pondělí 26. dubna 2021 tedy bude obnovena veškerá praktická výuka včetně jízd v autoškoleteoretická výuka bude nadále probíhat distanční formou.

Ve všech středních školách je povinností žáků i zaměstnanců nosit respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, což platí i pro jízdy v autoškole a praxi ve firmách.

V případě zájmu budou žákům v době jejich distanční výuky na základě dohody s jednotlivými pedagogy umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), případně skupinové konzultace žáků posledních ročníků v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině. Účast na konzultacích je pro žáky dobrovolná.

 Praktická výuka

Odborný výcvik a praktická výuka bude probíhat dle rozvrhu.

ORGANIZACE PRAKTICKÉ VÝUKY OD 26. 4. 2021

ORGANIZACE PRAKTICKÉ VÝUKY OD 3. 5. 2021

 Testování žáků

Z důvodu obnovení praktické výuky je nutné provádět testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2. Toto testování bude probíhat 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek, případně při prvním vstupu žáka do školy v průběhu týdne.

Výjimku z testování mají jen žáci, kteří se v daném dni účastní pouze individuálních praktických jízd v autoškole nebo individuálních konzultací.

Žáci, kteří vykazují příznaky infekční respirační choroby nebo mají zvýšenou teplotu, by měli zůstat doma a kontaktovat svého praktického lékaře.

Testovat se dále nemusí žáci, kteří doloží potvrzení, že prodělali COVID-19 a od pozitivního testu neuplynula doba delší než 90 dní nebo žáci, kteří předloží certifikát o očkování proti COVID-19 a od poslední dávky očkování uplynulo nejméně 14 dní anebo žáci, kteří doloží negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, které nejsou starší 48 hodin a byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb. Ve všech případech je nutné doložit písemné (papírové) potvrzení, které bude založeno v osobním spisu žáka.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, pomocí neinvazivních Singclean testů. Celkový čas testování je cca 20 minut. Pokud bude žák negativní, pokračuje do výuky. V případě pozitivního testu se žák vrací domů a následně musí kontaktovat ošetřujícího praktického lékaře, který mu vystaví žádanku na RT-PCR test. U nezletilých žáků bude pro samostatný odchod ze školy nutné doložit podepsaný souhlas zákonného zástupce,

Vzor souhlasu naleznete zde: Souhlas s odchodem nezletilého žáka    

Více informací o testování žáků naleznete zde: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Pokud žák nebo jeho zákonný zástupce nesouhlasí s testováním, je nutné doručit škole písemné vyjádření, které bude sloužit k omluvení absence. V případě nezletilých žáků musí být tento omluvný list podepsán zákonným zástupcem.

Vzor naleznete zde: Omluvný list COVID – 19